Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://hedenstedkoret.dk.

1. Generelt

1.1 Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, som led i et medlemsforhold, hvor du er opført på en fælles medlems- eller deltagerliste eller som bruger af vores tjenester og ydelser, herunder ved færden på vores hjemmesider.

I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mm. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, du ikke kan acceptere.

2. Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af personoplysninger er:

HEDENSTEDKORET
Laubsvej 18
7500 Holstebro

Telefon: 22 58 90 13
E-mail: preben@hedenstedkoret.dk

CVR-nr.: 30053184

(Herefter ”Organisationen”)

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Folketingets Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordningen (databeskyttelsesloven).

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:

Hedenstedkorets formand:

Preben Laursen
Laubsvej 18
7500 Holstebro

Telefon: 22 58 90 13
E-mail: preben@hedenstedkoret.dk

3. Definitioner

3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber: 

PersonoplysningerEnhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger
DatabehandlerDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
BehandlingEnhver aktivitet eller række af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overdragelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.
Særlige kategorier af
personoplysninger
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger her-under genetiske data, biometrisk data med henblik på identifikation samt oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuel orientering (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-oplysninger, om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
DatabeskyttelseslovenDen lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (data-beskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4. Formål med behandling af dine personoplysninger

4.1 Afhængig af, om du er bidragyder hos os eller måske blot bruger af vores hjemmesider, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og dels leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder både ved håndtering af dine adresseoplysninger og dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt.

5. De personoplysninger, vi behandler om dig

5.1 Når du er medlem af koret, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdag.

6. Cookies

6.1 Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

6.2 Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

6.3 Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

6.4 Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil yderligere en cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

6.5 Der føres log over besøgende af hensyn til statistisk brug.

6.6 Du kan læse mere om cookies på Hedenstedkoret.dk her.

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger

7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger i vores medlemsliste samt til at registrere kontingent. 

Listen opdateres mindst 1 gang årligt i forbindelse med generalforsamlingen. 

8. Hvorfor må vi behandle dine personoplysninger?

8.1 Når du er medlem af Hedenstedkoret, behandler vi dine almindelige personoplysninger til at registrere dig på vores medlemsliste.

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.  

9. Deling af dine personoplysninger

9.1 Vi dele ikke dine personoplysninger med samarbejdspartnere eller vores bank. 

10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

10.1 Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra afslutningen af regnskabsperioden, hvor sidste aktivitet er sket.

10.2 Hvis du skriver en kommentar, bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

10.3 For brugere, som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

11. Dine rettigheder

11.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte os på vores adresse (se pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

11.2 Du har ligeledes ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt og i det omfang, det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

12. Sikkerhed

12.1 Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

12.2 Forbindelsen til hedenstedkoret.dk er krypteret ved hjælp af SSL.

13. Klag til tilsynsmyndighed

13.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: 

Datatilsynet 
Borgergarde 28, 5.
1300 København K

Telefon: +45 33 19 32 00. E-mail: dt@datatilsynet.dk 

14. Opdatering af denne politik

14.1 Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

Denne politik er senest opdateret september 2021