Næste arrangement

26. august 2021
  • Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus

14. september 2021
  • Lovsangsaften i Taulov Missionshus

24. september 2021
  • Lovsangsaften i Finnerup